Birim Yapısı - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Birim Yapısı

10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 27 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin 99 ncu maddesi ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüşen birimimiz; 1 Genel Müdür Vekili, 13 Hukuk Müşaviri, 9 Avukat, 1 Denizcilik Uzmanı, 1 Denizcilik Uzman Yardımcısı, 1 Haberleşme Uzmanı, 2 Şube Müdürü, 1 Şef ve 11 Büro personeli ile 4 Yardımcı personelden oluşmaktadır.