Tarihçe - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tarihçe

10 Ocak 2019 tarihine kadar “Hukuk Müşavirliği” olarak adlandırılan birimimiz, 30651 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 27 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin 99 ncu maddesi ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür.