Genel Müdür V. Nurgül URALOĞLU - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür V. Nurgül URALOĞLU

GÖREVİ
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür V.
ÖĞRENİM
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÖNCEKİ GÖREVİ
1989 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Genel Müdürlüğü Elektrik Üretim İletim Müessesesinde  çalışma hayatına başladı.

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Genel Müdürlüğünün yeniden yapılanmasına paralel olarak sırasıyla, Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) Genel Müdürlüğünde Avukat, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünde II.Hukuk Müşaviri olarak görev yapan URALOĞLU, 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü I.Hukuk Müşavirliğine atanmıştır.

Bakanlık Makamının 29.08.2018 tarih ve 64738 sayılı olur’ları ile Bakanlığımız I.Hukuk Müşavirliğine önce vekaleten, ardından 27.12.2018 tarih ve 2018/272 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararınca asaleten atanan URALOĞLU, 27 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 99 ncu maddesine istinaden kurulan Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vekaleten atanmış ve 11.01.2019 tarihi itibariyle Genel Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.