Antalya Lara’da 21 – 22 Nisan 2019 tarihlerinde Hizmet İçi Eğitim düzenlenmiştir. - - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Antalya Lara’da 21 – 22 Nisan 2019 tarihlerinde Hizmet İçi Eğitim düzenlenmiştir.

Başlangıç. 21 Nisan 2019
Bitiş. 22 Nisan 2019
 Genel Müdürlüğümüz iş ve işlem süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ile kurum kimliği, motivasyon ve performans artışına yönelik olarak; 
İş ve Ticaret Hukuku açısından Arabuluculuk, 
E-Tebligat
UYAP
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Devlet Teşkilatı
YİD Sözleşmeleri
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Beden Dili
İş Etiği
Topluluğa Hitabet
Masa Başında Çalışma ve Sağlık
Protokol Kuralları

Antalya Lara’da 21 – 22 Nisan 2019 tarihlerinde Hizmet İçi Eğitim düzenlenmiştir. 

Fotoğraflar